رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

داستانک ایمیل استخدام - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

داستانک ایمیل استخدام

مرد بیکاری برای سِمَتِ آبدارچی در مایکروسافت تقاضا داد.
رئیس هیئت مدیره با او مصاحبه‌ کرد و نمونه کارش را دید و گفت: «شما استخدام شدید، آدرس ایمیل‌تان را بدهید تا فرم‌های مربوطه رابرای شما بفرستم تا پر کنید و همین‌طور تاریخی که باید کار راشروع کنید».
مرد جواب داد: «اما من کامپیوتر ندارم، ایمیل هم ندارم!»رئیس هیئت مدیره گفت: «متأسفم . اگه ایمیل ندارین، یعنی شما وجود خارجی ندارید.
و کسی که وجود خارجی ندارد، شغل هم نمی‌تواند داشته باشد.»مرد در کمال نومیدی آنجا راترک کرد.
نمی‌دانست با تنها 10 دلاری که در جیبش داشت چه کار کند...