رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

داستانک بازدید از بیمارستان روانی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

داستانک بازدید از بیمارستان روانی

فردی به هنگام بازدید از یک بیمارستان روانى، از روانپزشک پرسید شما چطور میفهمید که یک بیمار روانى به بسترى شدن در بیمارستان نیاز دارد یا نه؟روانپزشک گفت: ما وان حمام را پر از آب میکنیم و یک قاشق چایخورى، یک فنجان و یک سطل جلوى بیمار میگذاریم و از او میخواهیم که وان را خالى کند.فرد گفت: آهان! فهمیدم. آدم عادى باید سطل را بردارد چون بزرگتر است.روانپزشک گفت: نه! آدم عادى درپوش زیر آب وان را بر میدارد...حال شما میخواهید تختتان کنار پنجره باشد؟