رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

دوخت پیراهن شش یا هشت ترک - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دوخت پیراهن شش یا هشت ترک

در این برنامه دو پیراهن ترک دار را که کاربرد زیادی دارند آموزش می دهیم. این پیراهن ها، پیراهن شش ترک و یا هشت ترک نامیده می شوند. برای کشیدن اندازه ها روی پارچه هم میتوان آنرا روی 2 لا گذاشت وهم آنرا روی چهار لا. وقتی که پارچه تا زده و یقه و حلقه و آستین برش زده شد، برای این مدل وسط حلقه آستین را که از وسط شروع شده است، پیدا کرده و یازده سانتی متر از وسط دولای بسته پارچه به سمت داخل می آییم. بای پایین هم سه سانتی متر بیشتر در نظر می گیریم. حالت پایین خط باید گشاد تر باشد که برای قسمت جلو هم همین کار را انجام می دهیم. وقتی خط حلقه را به طرف پایین گشیدیم این می شود برش از حلقه آستین. مدل دیگری نیز وجود دارد که مانند همین نمونه است با این تفاوت که برش آن از سر شانه است. این خط از وسط سرشانه رسم شده و آنرا تا خط سینه علامت می زنیم. از آنجا به بعد هم قد لباس هر چند باشد 4 سانتی متر بیشتر در نظر می گیریم. در این قفسمت 6 دوخت داریم که به آن شش ترک می گویند. در این مدل هم چهار دوخت در جلو و چهار دوخت در پشت داریم که به آن هشت ترک می گویند. برای تزئین پیراهن پیش از اینکه دوخت ها را بهم وصل کنیم می توان از نماهای تزئینی استفاده و نوار های باریکی را از وسط پارچه و یا پهلو ها رد کرد. مطالب توضیح داده شده را روی پارچه توضیح می دهیم.