رامین ربیعی

در مردادماه سال 63 در مهاباد متولدشدم، مراحل تحصیلی ابتدایی تا متوسطه را درمهاباد طی نمودم و دوره کارشناسی را در رشته مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات از دانشگاه آزاداسلامی تبریز در سال 1387 اخذنموده وهم اینک دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک با گرایش طراحی کاربردی هستم. از سال 1375 بنابر علاقه و استعداد نواختن ساز سنتور را در خدمت پدرم استاد یوسف ربیعی آغاز و درادامه از محضر اساتیدی چون استاد جاویدموسی‌پور در تبریز و شهباز شاهین‌پور و کاوه فقیه زاده آموختم. ـ افتخار همکاری با گروه موسیقی وفایی و اجرای کنسرت در پیرانشهر در سال 1387 ـ همکاری با گروه زاگرس در سال 1388 ـ همکاری با گروههای ژی مکریان از سال 1388 تاکنون و اجرای کنسرت‌ها و برنامه‌های مختلف در شهرهای مهاباد ، سقز ، ارومیه و ... ـ همکاری باصداوسیمای مرکز مهاباد در ساخت قطعات موسیقی و اجری برنامه زنده در شبکه‌ شما و شبکه مهاباد در سالهای 91 و 92 ـ همکاری با ارکستر فلارمونیک مکریان از سال 1390 و اجرای کنسرت در شهرهای مهاباد ، سنندج و همکاری با انجمن ادبی مهاباد ـ حضور در جشنواره موسیقی غرب کشور در سال 1390 درسنندج ـ حضور در جشنواره/ بیت و حیران در سال 1388 در سردشت ـ حضور در جشنواره موسیقی فولکلور کردی پیرانشهر در سال 1390/ در مردادماه سال 63 در مهاباد متولدشدم، مراحل تحصیلی ابتدایی تا متوسطه را درمهاباد طی نمودم و دوره کارشناسی را در رشته مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات از دانشگاه آزاداسلامی تبریز در سال 1387 اخذنموده وهم اینک دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک با گرایش طراحی کاربردی هستم. از سال 1375 بنابر علاقه و استعداد نواختن ساز سنتور را در خدمت پدرم استاد یوسف ربیعی آغاز و درادامه از محضر اساتیدی چون استاد جاویدموسی‌پور در تبریز و شهباز شاهین‌پور و کاوه فقیه زاده آموختم. ـ افتخار همکاری با گروه موسیقی وفایی و اجرای کنسرت در پیرانشهر در سال 1387 ـ همکاری با گروه زاگرس در سال 1388 ـ همکاری با گروههای ژی مکریان از سال 1388 تاکنون و اجرای کنسرت‌ها و برنامه‌های مختلف در شهرهای مهاباد ، سقز ، ارومیه و ... ـ همکاری باصداوسیمای مرکز مهاباد در ساخت قطعات موسیقی و اجری برنامه زنده در شبکه‌ شما و شبکه مهاباد در سالهای 91 و 92 ـ همکاری با ارکستر فلارمونیک مکریان از سال 1390 و اجرای کنسرت در شهرهای مهاباد ، سنندج و همکاری با انجمن ادبی مهاباد ـ حضور در جشنواره موسیقی غرب کشور در سال 1390 درسنندج ـ حضور در جشنواره/ بیت و حیران در سال 1388 در سردشت ـ حضور در جشنواره موسیقی فولکلور کردی پیرانشهر در سال 1390