رقابتهای بسکتبال جام رمضان مهاباد

رقابتهای بسکتبال جام رمضان مهاباد، ازبیست وهفتم خردادآغازخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، رئیس هیئت بسکتبال مهابادگفت: این رقابت ها با حضور شش تیم درقالب دوگروه سه تیمی برگزار می شود.رقابتهای بسکتبال جام رمضان مهاباد

شاه مرادیان افزود: تیمهای پرده ویکتوریا، مکریان و هاوری درگروه نخست و تیمهای شرکت اندیشه سبز، راهنمایی و سابلاغ درگروه دوم این رقابت ها قراردارند.