روانگه

این برنامه یکشنبه ، سه شنبه و پنج شنبه در ایام انتخابات  با حضور کارشناسان از ساعت 16:45 به مدت 45 تقدیم  شنوندگان رادیو مهاباد میگردد.

Loading the player...
عوامل تولید:

.

تاریخ تولید: 1394