رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

روایتی از رسول اکرم (ص) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

روایتی از رسول اکرم (ص)

نقل است که فردی خدمت رسول اکرم (ص) رسید و عرض کرد خویشاوندی دارم که با آنها رابطه دارم اما آنها آزارم می دهند تصمیم گرفته ام آنها را ترک کنم رسول الله (ص) فرمودند: آنگاه خدا هم ترا ترک می کند مرد عرض کرد پس چکار کنم حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند: به کسی که محرومت کرده است عطا کن با کسی که از تو بریده است رابطه برقرار کن از کسی که برتو ستم روا داشته درگذر.

هرگاه چنین کردی خداوند پشتیبان تو خواهد بود.