رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

ریی ره وان بیژی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ریی ره وان بیژی

کتاب ریی ره وان بیژی ترجمه بلیغی از کتاب نهج البلاغه به زبان کردی است که به قلم و همت آقای صدیق بوره که یی انجام شده است.

این کتاب در دو جلد هشتصد صفحه ای توسط انتشارات اسوه چاپ و منتشر شده است.

آقای بوره که یی در ترجمه کتاب نهج البلاغه با عنوان ریی ره وان بیژی سعی کرده است در کنار حفظ و پاسداشت همه معانی و مفاهیم آن وزن آهنگ و موسیقی درونی کلمات و جملات را در زبان کردی حفظ کند.