رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

سازگاری بین همسران - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

سازگاری بین همسران

وجود تفاوت بین همسران اصلا بد نیست. تفاوت‌ها مکمل یکدیگرند و برهمین اساس جهان را می‌سازند و آن را رنگارنگ و متنوع می‌کنند.

تصورش را بکنید اگر در دنیا فقط یک رنگ وجود می‌داشت.

یک طعم، یک بو، یک حس، یک نوع موجود زنده که آن هم انسان بود و همه انسان‌ها هم شبیه هم. حتی تصور کردنش هم سخت و ملال آور است.

در جهان افکار و اندیشه‌ها هم همین تفاوت‌ها وجود دارند.

انسان‌ها می‌توانند نسبت به هم، عقاید مشابه یا متفاوتی داشته باشند.

و همین امر، مذاهب و فرهنگ‌های مختلف را شکل می‌دهد.

در اینجا یک سؤال اساسی بوجود می‌آید: آیا دو نفر با عقاید و روحیات متفاوت می‌توانند با هم زندگی کنند؟ درجواب می‌گوییم: مهم نیست که دو نفر تا چه حد با هم تشابه دارند، یا از همدیگر متفاوتند.

چیزی که از اهمیت بیشتری برخوردار است، سازگاری آن‌ها کنار یکدیگر است.

این ضرب المثل را زیاد شنیده‌ایم: «خدا در و تخته را با هم جور کرده» و مفهوم آن دقیقا به همین سازگاری اشاره می‌کند.

برای جور شدن در و تخته (سازگاری بین طرفین)، بهتر است زن و مرد در خیلی از موارد هم روحیه، هم عقیده، هم‌سلیقه و اصطلاحا شبیه هم باشند.

و گاهی هم لازم است در بعضی جهات نسبت به هم متفاوت باشند.

تعجب نکنید! تفاوت هم می‌تواند باعث سازگاری شود.

ما برای رسیدن به هوای مناسب، در سرمای زمستان به گرما متوسل می‌شویم و بخاری روشن می‌کنیم.

همچنین در گرمای تابستان دست به دامن سرمای کولر می‌شویم.

این تفاوت باعث ایجاد اعتدال و تناسب می‌شود.

فرض کنید یکی از زوجین، فردی به شدت عصبی و زودرنج باشد، آنگاه اگر همسر او هم فردی عصبی باشد، تصور کنید در زندگی به چه مشکلات و چالش‌هایی برمی‌خورند.