سالار دشت کربلا

این شیر بیشه دین و ایمان است
 سالار تنها در دشت کین است
 ای فرزند امیرمؤمنان
 ای شاه بی‌سپاه و لشکر ، ای حسین
جانم حسین ، جانم حسین ، جان جانانم حسین
 جان حسین ، جانم حسین ، سردار میدان جنگم حسین
 این تیغ دشمن شکن است
 همانا ذوالفقار حیدر است
 این هیبت از آن چه کسی است؟
 اینت همان هیبت سردار بدر و خیبر است
Loading the player...