Skip to Content

سرودهای انقلابی

سرودهای انقلابی


سرود های انقلاب اسلامی  
ردیف

عنوان

اجرا زمان  
1 ای ایران، ای مرز پر گهر 0:03:20  
2 الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله 0:03:25
3 الله الله الله ، لا اله الا الله 0:11:05
4 آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو 0:03:37
5 این پیروزی خجسته باد این پیروزی 0:08:24
6 22 بهمن روز از خود گذشتن  0:04:36
7 شهید، راه تو افتخار، نام تو ماندگار 0:01:38
8 آمده موسم فتح و ایمان .. بهمن خونین جاویدان 0:06:37
9 بوی گل سوسن و یاسمن آید 0:01:57
10 مسلمانان به پا خیزید 0:04:11
11 ارمغان 0:00:52
12 آرمانم شهادت 0:05:19
13 از غم دل 0:03:54
14 از این انقلاب 0:02:54
15 آزاده مردی 0:03:41
16 برادر 0:03:59
17 برخیزید 0:03:11
18 بخوان هم وطن 0:04:09
19 چون آیی بر بالین من 0:01:03
20 دوره ی ایثار و کار 0:02:01
21 دشمن 0:03:13
22 انقلاب 0:01:16
23 هم رزم 0:02:41
24 حرف امام 0:03:36
25 پیرو خط امام 0:02:35
26 تو ای طلیعه ی سحر 0:02:25
27 سرود ملی جمهوری اسلامی ایران 0:01:00
28  شعر انقلاب (آغاسی) 0:01:23
29 ملت برای ارتش، ارتش برای ملت 0:01:42
30 ای بسیج، ای سرفرازان افتخار میهن اید 0:04:01
31 به لاله ی در خون خفته، شهید دست از جان شسته 0:05:14
32 ای به امید کسان خفته 0:03:59
33 نصر من اله، جاودان نقش لوای تو 0:04:55
34 بهاران خجسته باد 0:01:35
35 خرمشهر، ای شهر شهیدان 0:05:58
36 هوا دلپذیر شد، گل از خاک بر دمید 0:01:56
37 نبودی با ما ببینی، که چه روزگاری داشتیم  0:04:32
38  هموطن کنون که سر زد از افق فروغ ایزدی 0:04:20
39  تا تو ای بهار تازه آمدی سروهای سر فراز آمدند 0:03:58
40 با آمدنت بهار دل پیدا شد 0:03:35
41 گلزار وطن 0:04:32
42 هم پای جلودار 0:12:37
43 خلبانان ، ملوانان 0:04:05
44 خمینی ای امام، ای مجاهد ای مظهر شرف 0:04:23
45 سفر مبارک 0:04:41
46 الله اکبر خمینی رهبر 0:04:42
47 سپیده اولین بهار 0:02:31
48 وطنم (گلریز) 0:03:27
49 رهبرا از پی فرمان تو برخواستیم 0:05:59
50 آن زمان که بنهادم س به پای آزادی 0:25:00
51 عاشقان سر مست 0:08:40
52 آزادگان مژده 0:03:30
53 بت شکنی بت شکنی خمینی 0:03:25
54 دیده بگشای ای برادر 0:08:56
55 ای ایران ای آذر ایزد نشان 0:04:51
56 ای سرباز ایرانی 0:04:04
57 گاه سفر شد 0:12:37
58 ایرانی، به هم زن بساط بت پرستی 0:03:37
59 ژاله خون شد 0:03:50
60 کاروان شهید 0:05:25
61 خدا یکی و ایمان یکی .. 0:02:00
62 ما از برای حفظ دین می جنگیم 0:02:53
63 مژده ظفر 0:03:32
64 .. پیر ما را بوی پیراهن گرفت 0:23:23
65 سلاح بر گیرید 0:02:43
66 سپیده 1 0:04:39
67 سپیده 2 0:03:16
68 ستمگر 0:03:07
69 شهیدان 0:03:29
70 شهید ای فروغ حق 0:06:07
71 تیغ باید خون فشاند 0:04:17
72 تو را به خون شهیدان 0:04:11
73 یار دبستانی من 0:03:45
74 الم نشرح لک صدرک 0:01:50
75 الله اکبر خمینی رهبر 0:02:45
76 بابا خون داد 0:02:59
77 بسیج بسیج به پیش 0:03:00
78 باز آمدید 0:03:16
79 بگو یا الله 0:04:14
80 بزن فریاد سرخی 0:05:31
81 اتحاد 0:06:09
82 ای ارتش 0:01:29
83 ای برزگر ای کارگر 0:02:25
84 ایران در راه ظفر 0:01:59
85 ایرانیم با حماسه هم زادم 0:04:03
86 ایثار 0:01:16
87 خدایا خدایا 0:04:32
88 خجسته باد 0:04:37
89 خوش آمدی به ایران 0:06:39
90 من وارث 0:02:15
91 مرحبا بر این پیک خوش خبر 0:03:04
92 مزن تو آتش غربی به قلب سنت ایرانی 0:03:52
93 نینوا سراج 1 0:28:08
94 نینوا سراج 2 0:29:05
95 نیشتمان 0:04:17
96 افق 0:03:52
97 شب است و چهره ی میهن سیاه 0:27:11
98 روح شجاعت درس آزادی 0:04:10
99 تظاهرات 1 0:02:21
100 تظاهرات 2 0:01:05
101 تظاهرات 3 0:01:40
102 تظاهرات 4 0:02:16
103 تظاهرات 5 0:03:02
104 تظاهرات 6 0:01:57
105 تو قبله ی خلقی 0:03:00
106 17 شهریور (درود ، درود ، درود) 0:2:33