رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

سه ر عیل - نمایش محتوای موسیقی

 

 

سه ر عیل

سرعیل آه و داد و بیداد سه تایی با هم جمع شده اند

یک آه برای پیری و صد آه برای مردنم

به من نگاه کن و رخسارم را ببین

و دل تاریک من را با نگاه خود روشنی ببخشا

بدون تو سرتاسر وجودم را همانند سیاهی زغال تاریکی فرا گرفته است

و خانه ام تبدیل به ویرانه ای شده است.

سرعیل خدمت شما عرضی دارم سرت را برگردان

و جمع آدمهای ناراحت و غمگین را نگاه کن.