سی و چهارمین سالگرد شهادت سردار محمود کاوه و شهدای عملیات کربلای ٢ گرامی باد.

سی و چهارمین سالگرد شهادت سردار محمود کاوه و شهدای عملیات کربلای ٢ گرامی باد.