Skip to Content

شعار انقلابی

شعار انقلابی


استقلال.ازادی.جمهوری اسلامی

الله اکبر، خمینی رهبر

از جان خود گذشتیم، با خون خود نوشتیم، یا مرگ یا خمینی

استکان طلایی، فرح رفته گدایی

اگر آقا دیر بیاد، مسلسل‌ها بیرون میاد

کار شاه تمام است*خمینی امام است

استقلال و آزادی
جمهوری اسلامی
آخرین کلام است

ما همه سرباز توایم خمینی، گوش به فرمان توایم خمینی

سکوت بیجا بود خیانت

مجاهد بت شکن
خمینی قهرمان
فرموده است اینچنین
به ملت مسلمان
بهترین عبادت
به نزد خداوند
مرگ بر شاه، مرگ بر شاه

ای شاه خائن آواره گردی
خاک وطن را ویرانه کردی
کشتی جوانان وطن، آه و واویلا
کردی هزاران تن کفن ، آه و واویلا
مرگ بر شاه، مرگ بر شاه

ای شهید حق آیم به سویت
بهشت موعود در پیش رویت

مرگ بر شاه، مرگ بر شاه
زنده و جاوید باد یاد شهیدان ما

می کشم، می کشم آنکه برادرم کشت

به مادرم بگویید، دیگر پسر ندارد

توپ، تانک، مسلسل، دیگر اثر ندارد
شاه بجز خودکشی راه دگر ندارد

ای بختیار شیره‌کش، تو هم برو مراکش

ای شاه دم‌ بریده، زمان قدرت مردم رسیده

ای شیعیان، شاه فنا می‌شود، رهبر ما روح خدا می‌شود

ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است، ارزنده‌ترین زینت زن حفظ حجاب است.

ای شاه خائن آواره گردی
خاک وطن را ویرانه کردی
کشتی جوانان وطن. الله اکبر
کردی هزاران در کفن. الله اکبر
مرگ بر شاه. مرگ بر شاه. مرگ بر شاه. مرگ بر شاه

این است شعار بختیار، منقل و وافور بیار

الهی، الهی ولیعهدت جلو چشمت بمیره
الهی، الهی فرح از داغ او آتیش بگیره
که شاید، که شاید، دل یک مادری آروم بگیره

به ظلم طاغوتیان به جور فرعونیان یا حجةبن‌الحسن، عجل علی ظهورک

برو تو ای بیگانه، مگو دگر افسانه، که رهبر ما باشد، خمینی فرزانه، بود به مهدی مرید و نایب، شود بزودی امیر و غالب

به گفته خمینی، ارتش برادر ماست

پرچم، پرچم، پرچم خونین قرآن، در دست مجاهد مردان

تا شاه کفن نشود، این وطن وطن نشود

تا خون مظلومان به جوش است، آوای عاشورا به گوش است

تا خون در رگ ماست، خمینی رهبر ماست

توپ، تانک، فشفشه، این شاه باید کشته شه

توپ، تانگ، مسلسل دیگر اثر ندارد
حتی اگر شب و روز بر ما گلوله بارد

تو پ، تانگ، مسلسل دیگر اثر ندارد
حکومت نظامی دیگر ثمر ندارد

حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله

خمینی عزیزم، بگو تا خون بریزم

درخت انقلاب به خون احتیاج دارد

رهبرا! رهبرا! ما را مسلح کنید

زندگی مصرفی - معادل بردگی است

وای اگر خمینی حکم جهادم دهد
ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد

زن‌ها به ما پیوستند
بی‌غیرت‌ها نشستند