سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

شور حضور مردم در پای صندوق های رای - داخلی انتخابات98

 

 

شور حضور مردم در پای صندوق های رای

شور حضور مردم در پای صندوق های رای