شیرینی‌های هیجان‌انگیز ماه رمضانی در بازار دمشق

شیرینی‌های هیجان‌انگیز ماه رمضانی در بازار دمشق


بازار خوراکی های دمشق این روزها پررونق تر از همیشه است؛ روزه داران سوریه قبل از افطار به بازار می روند و شیرینی های سنتی مخصوص ماه رمضان را تهیه می کنند. در ویدئوی زیر تصاویری از این بازار را مشاهده می کنید.