رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

فرهنگنامه افکار مثبت - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

فرهنگنامه افکار مثبت

افكار شما، جهان پیرامونتان را تشكیل می دهند، به نظر شخص افسرده همه چیز تیره و تاریك است، اما به دیده ی فرد مثبت اندیش، جهان سراسر شور و سرور است.

افكار نیك و شادی افزا و خلاق، شما را به فردی تازه تبدیل می كنند. اگر به خود بگویید كه منبع انرژی و اشتیاق هستید، ذهن تان نیز افكاری تازه را جذب خواهد كرد و آن گاه در آن افكار خواهید زیست.

فرهنگ نامه افكار مثبت شامل كلماتی الهام بخش است كه به هنگام حس افسردگی، روح تان را تعالی می بخشد.

این كلمات به شما خردی واقعی عطا می كنند كه در همه جنبه های زندگی تان موثر است و صرفاً اندرز و حكمت نیست.

این كتاب هدیه ای آرمانی در همه ی موارد است.

کتاب فرهنگنامه افکار مثبت به قلم راکش کی میتال نوشته شده است و خانم مینا اعظامی آنرا ترجمه کرد است همچنین از سوی نسل نو اندیش چاپ و منتشر شده است.