رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

فرهنگ‌نگاری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

فرهنگ‌نگاری

فرهنگ‌نگاری به فرایند تألیف فرهنگ‌ها گفته می‌شود، روندی که هم مربوط به حیطه پدیده‌های قابل مشاهده واژگان است و هم مربوط به مجموعه‌ای از اصول نظری واژگان‌شناسی که از طریق آنها می‌توان واژگان را بررسی کرد.

حاصل، تولید منبع مرجع یا فهرستی از واژه‌ها همراه با توضیحاتی در مورد معنی، تلفظ، املا، یا معادل‌های آنهاست. لاتین آن از کلمه یونانی Lexis به‌معنای "واژه" مأخوذ است.فرهنگ‌نگاری را می‌توان حداقل از سه نقطه‌نظر مورد توجه قرار داد:

1) به‌عنوان حرفه فرهنگ‌نگاران

2) به‌عنوان نظریه یا مجموعه اصولی که دربرگیرنده این فعالیت است

3) به‌عنوان فعالیت‌های عملی مربوط به تهیه فرهنگ.

این سه نقطه‌نظر بسیار به هم نزدیک و وابسته‌اند.

در مقام یک حرفه، تأکید فرهنگ‌نگاری بر آموزش، ویژگی، و ساختار شغلی فرهنگ‌نگاران حرفه‌ای است.

در مقام نظریه، تأکید فرهنگ‌نگاری بر اصولی است که فرایند تألیف و ویرایش یک فرهنگ بر آن استوار است، بعضی از این اصول ماهیتی واژه‌شناسانه دارند، مانند توصیف واژگان به‌عنوان یک کل و همچنین تعریف یک واژه...