فرید ویسی

فعالیت هنری خود را از سنین کودکی با فراگیری ساز تنبک به صورت خودآموز شروع کردم. به دلیل علاقه زیادی به موسیقی کردی و خوانندگان مشهور آن زمان ساز تار را برای فعالیت خود انتخاب کردم. آشنایی با اساتید موسیقی در تهران و مهاباد مرا برآن داشت که برای فراگیری دوره‌های تکمیلی موسیقی اقدام ونوازندگی ساز عود را هم بعنوان ساز دوم مهارت موسیقی خویش برگزینم. ـ تکنواز برتر ۲ دوره جشنواره دانشجویی ۸۶-۸۵ ـ شرکت درجشنواره تئاتر بین‌المللی دانشجویی بعنوان آهنگساز در سال ۸۷ ـ کسب مقام اول رشته آهنگسازی در جشنواره تئاتر استانی سال ۱۳۸۹ در مهاباد ـ شرکت در فستیوالهای ایرانی و خارجی به عنوانو نوازنده عود ـ کسب مقام اول جشتنواره موسیقی غرب کشور بهمراه گروه ژی در سال ۱۳۸۷ ـ کسب مقام اول جشنواره بین‌المللی فجر درسال ۱۳۸۸ ـ همراهی با گروههای مختلف همچون ژوان و آوای مهربان در تهران و گروههای وفایی وژی در مهاباد بعنوان ونوازنده اصلی ـ تکنواز برتر ۲ دوره جشنواره دانشجویی در سال ۱۳۸۶ ـ شرکت درجشنواره تئاتر دانشجویی به عنوان آنگساز ـ کسب مقام اول جشنواره تئاتر استانی به عنوان آهنگساز