رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

قصه های برگزیده شاهنامه فردوسی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

قصه های برگزیده شاهنامه فردوسی

کتاب قصه های برگزیده شاهنامه فردوسی شامل دو جلد است و آقای فتاحی این قصه ها را از کتاب شاهنامه فردوسی انتخاب و به زبان نثر امروزی برگردانده است. خواننده در جلد اول از کتاب قصه های برگزیده شاهنامه فردوسی می تواند 5 قصه و در جلد دوم آن 8 قصه برگزیده را مطالعه کند. قصه ها با زبانی ساده و روان و نزدیک به زبان مخاطب امروز است. همچنین مولف کتاب سعی کرده با خلاصه کردن داستانها و قصه های شاهنامه و حفظ حال و هوای حماسی آنها خواننده را با کتابش همراه سازد. در ادامه نمونه ای از داستانهای ذکر شده در این کتاب را با هم مرور می کنیم در زمان پادشاهی «جمشید»، در سرزمین تازیان مردی باایمان به نام «مرداس» حکومت می‌کرد. او پسری سبک‌سر و ظالم به نام «ضحاک» داشت. روزی از روزها، شیطان در چهره مردی نیک‌خواه، بر ضحاک نمایان شد و ضحاک را وسوسه کرد که با کشتن پدر بر تخت پادشاهی بنشیند. ضحاک فریب خورد و بعد از کشتن پدر به پادشاهی رسید. بار دیگر شیطان در لباس آشپز بر او وارد شد. به بهانه‌ای دو کتف او را بوسید و از کتف او دو مار رویید. حکیمان از علاج او عاجز ماندند. این بار شیطان در لباس حکیمی بر او وارد شد و علاج مارها را خوراندن مغز آدمیزاد به آنها بیان کرد. بدین صورت ظلم و ستم ضحاک بر مردم صدچندان شد و زمینه خشم و طغیان مردم را مهیا کرد.