قصه های تربیتی

کتاب قصه های تربیتی به قلم آقای محمد رضا اکبری گردآوری و نوشته شده است این کتاب شامل 135 صفحه است و تاکنون به چاپ پنجم نیز رسیده است .

 عناوین اصلی کتاب شامل:

دعای مطالعه؛ مقدمه مؤلف‌؛ احترام به پدر؛ بزرگواری‌؛ نوازش یتیم‌؛ عفو بی‌نظیر؛ تقسیم گل‌ها؛ تربیت یافته امیرالمؤمنین‌علیه السلام‌؛ وفای به عهد؛ اخلاص‌؛ همدردی با نیازمندان‌؛ انتقاد سازنده‌؛ کمک رسانی خالصانه‌؛ ایثار کم‌نظیر؛ یک تصمیم زیبا؛ ترس از خدا؛ رازداری‌؛ خُلق زیبا؛ ایثار؛ دوستی واقعی‌؛ کنترل خشم‌؛ فراتر از بخشش‌؛ اسوه صبر؛ اهمیت اخلاص‌؛ ارادت به اهل‌بیت‌علیهم السلام‌؛ انفاق پیراهن‌؛ قدرشناسی‌؛ جلوه‌های زیبای ایثار؛ ظرافت برخورد با فقیر؛ عظمت روحی‌؛ رعایت حقوق دیگران‌؛ خلق زیبای ابن مسعود؛ مرد بهشتی‌؛ حیا؛ فقیر شکرگزار؛ پرهیز از امتیازطلبی‌؛ صله رحم‌؛ کارگشائی از مخالف‌؛ صفای باطن‌؛ شجاعت‌؛ احترام به حقوق مردم‌؛ تأثیر غیبت‌؛ بی‌اعتنایی به ریاست‌؛ تواضع‌؛ اوج وفاداری‌؛