رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

له میژه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

له میژه

عمری است ای یار که دل در بند تو دارم
 شکرانه نگاهت نظری بر ما بفرما
 غریب و سرگشته‌ام ، تنها امشب در این دیارم
 طلوع‌های دیار لاجان و غروب سرزمین باری میرگان
 خیمه‌ای برپاکنی در کوهستان سامرندان
واینک در کنار یار و همدمت نغمه‌ای خوش سردهی ...