رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

مثل دریا - نمایش محتوای موسیقی

 

 

مثل دریا

دوخته مادر برايم يك لباس خوب و زيبا

رنگ زيباي لباسم هست آبي مثل دريا

مي‌روم من مثل ماهي توي اين درياي آبي

 

مي‌زنم دستي به رويش مي‌ خورد او پيچ و تابي

توي درياي لباسم مي‌كنم من شادماني

دست در دستان مادر مي‌روم من به مهماني