جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۹

مستندهای برتر - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

مستندهای برتر

Loading the player...

سینمای مستند اغلب به آن دسته از آثار و فیلم های سینمایی اطلاق می گردد که ساختار، مضمون، عناصر و شخصیت های آن از حیث جنس، منطبق بر واقعیت باشند، یعنی بتوان از موجودیت و کارکرد بصری شان برای اثبات واقعیت استفاده کرد.فیلم مستند نوعی اثر سینمایی است که از طریق ارایه تصویری در صدد بازگویی یا معرفی یک حقیقت یا واقعیت بر پایه برخی مدارک موجود است.

نمایش روابط علت و معلولی یا تحمیل نظم را میتوان به اشکال مختلف انجام داد. مستند ممکن است برنامه ریزی شده و آگاهانه یا خود انگیخته و پیش بینی ناپذیر باشد، شاعرانه و تاثیر گذار باشد یا خشک و بی روح باشد گفتار متن داشته باشد یا اصلا فاقد کلام باشد باز جویی کند تغییرات را شتاب بخشد یا حتی شخصیتها را غافلگیر کند. مستند ممکن است با استفاده از کلمات تصاویر موسیقی یا کنش و واکنش نظمی را تحمیل کند. ممکن است از ادبیات، تاتر موسیقی و نقاشی و آواز، مقاله و رقص استفاده کند.مستند به ابعادی فراتر از کشف واقعیت می پردازد و توام بانقد اجتماعی است.

سال تولید: 95

.