نوروز در مازندران

نوروز خوانی در مازندران استقبال از بهار و عید نوروز در مناطق مختلف ایران، آداب و رسوم خاص خود را دارد، آیین هایی كه بی تردید مجموعه ای از ذوق و صفای ایرانیان را متجلی میكند و حكایت از تاریخی كهن و نسل هایی دارد كه به این آب و خاك و زیبایی های آن عشق ورزیده اند.