پل قلاتاسیان

پل قلاتاسیان مربوط به دوره قاجاره و در شهرستان سردشت، روستای نبی آباد، روی رودخانه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۷۹ با شمارهٔ ثبت ۲۹۲۲ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده. این پل در شهرستان سردشت بر سر راه قدیمی سیرآباد به مهاباد در قسمت شمالی رودخانه زاب کوچک ساخته شده. اسم این پل از اسم قلعه ای بنام قلعه « تاسیان » که مربوط به دوره ساسانیه و بقایای اون هنوز هم در قسمت شمالی این پل و به فاصله کمی از اون قرار گرفته مشتق شده . طول پل ۵۵ متر و عرض آن در قسمت پایین ۱۰ متر و در قسمت فوقانی ۵/۴ متر و ارتفاعش ۱۰ متره. صخره ای بودن بستر رودخانه و وجود صخره های طبیعی مانع از انجام عملیات پی سازی در این پل شده و پایه ها رو بدون پی سازی مستقیم روی صخره ها سوار کردن . طول پل تقریباً شمالی - جنوبیه و دارای ۵ پایه ست که به استثنای یکی از پایه ها  ستون ها  که از لاشه سنگ و ملات ساروج ساخته شده، بقیه ستونها رو سنگ های طبیعی رودخانه تشکیل میدن. سطح گذر پل که جدیدا ساخته شده از آهن و چوبه و همچنین تعویض مصالح و ملات بکار رفته در ساختمان پل با سیمان از جمله تغییرات ایجاد شده در این پل به حساب می آید.