Skip to Content

پیش بینی صدو پنجاه وهشت صندوق اخذرای در شهرستان بوکان

پیش بینی صدو پنجاه وهشت صندوق اخذرای در شهرستان بوکان


.

صدو پنجاه وهشت صندوق اخذرای در شهرستان بوکان برای جمع آوری آرای مردم در هفتم اسفند ماه پیش بینی شده است.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان بوکان گفت: از این تعداد،63 صندوق سیار و 95 صندوق ثابت است.
فرماندار بوکان افزود: برای تسهیل در کار رای گیری، تعداد شعب اخذ رای در این حوزه انتخابیه در مقایسه با دوره قبل یازده  شعبه افزایش یافته است.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان بوکان با اعلام اینکه  امسال برای نخستین بار شعب ویژه اخذ آرای بانوان در این شهرستان دایر می شود اضافه کرد یکهزار و 150 نفر عوامل اجرایی در برگزاری انتخابات دراین شهرستان مشارکت میکنند.