رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

چاوه ری هه تاو - نمایش محتوای موسیقی

 

 

چاوه ری هه تاو

دل بی تابم از سینه بیرون آمد

دلم در هوای تو آرام و قرار ندارد

ای نازنین عهد خود را مشکن

تو خود به من وعده آمدن دادی

ماهی از آب سیر نمی شود

شکارچی از شکار خسته نمی شود

و من شب زدة مانده در راه

از اشتیاق برآمدن آفتاب..

حکم تقدیر چنین رقم خورده

که تو لیلی باشی و من مجنون

سر و سامان من فدای تو

من از دنیا تنها تو را می خواهم

نظری به چهره زرد من کن

آنگاه بگو دوای دردم کجاست!

من به دنبال بالای بلند یار

آواره کوه و دشت شده ام

دل اگر مست و بیهوش هم باشد

تو را از یاد نخواهد برد

در راه تو من از سر خود گذشتم

سر تو خوش باد ای سرآمد گلها!

دل بی تابم از سینه بیرون آمد

آه که در راه تو چه به سرم آمد!

باری چهره خود را بنمای

بگذار را تا کام دل برآید

*شهریار افشاریعزيز آلي* فولکلور * شهباز شاهین پور *02:10*http://dppmedia.irib.ir/mahabad/audio/mosigi/1393_1/m93012101.mp3