رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

کار و تلاش - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کار و تلاش

هامیلتون هولت می گوید: هیچ چیز ارزشمندی آسان به دست نمی آید.

تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار، کار و تلاش مستمر است. «کار»، یکی از عواملی می باشد که در زندگی خیلی مهم است ولی شاید کمتر به آن توجه شود، کار از هر عامل دیگری اگر سازنده تر نباشد،نقشش در سازندگی کمتر نیست.

انسان این جور خیال می کند که کار اثر و معلول انسان است، پس انسان مقدم بر کار است؛ یعنی چگونگی انسان مقدم بر چگونگی کار و چگونگی کار تابع چگونگی انسان است.

یکی از عوامل مهم ایجاد و حفظ سلامت جسمانی انسان کار است و در نتیجه به صورت غیرمستقیم، ضامن پیش گیری از بسیاری از بیماری های روحی و اخلاقی خواهد بود.

بنابراین، برای آنان که خواهان بدنی سالم هستند، کار و تحرک و فعالیت، در حکم نسخه ای شفابخش خواهد بود.

کارجوهر آدمی است. با کارکردن، استعدادها و ظرفیت های وجودی انسان شکوفا می شود.

تمدن های عظیم بشری نیز با همه تنوع و تفاوت هایش، حاصل کار و تلاش بی امان و خستگی ناپذیر آدمیان است.

بنابراین، اهمیت کار کردن را می توان از دو جنبه بررسی کرد: نخست اینکه،ازجنبه شخصی و تأثیرهایی که بر روان و جسم فرد می گذارد.

و دیگر، از جنبه اجتماعی و اثرپذیری متقابل فرد و جامعه. کار تأثیر مثبت بر جسم و جان انسان می گذارد و می تواند به فرد منزلت اجتماعی ببخشد و توازن را میان فرد و جامعه او برقرار سازد.وقتی که به نتیجه کار و زحمت توجه می ‏کنیم می‏ بینیم که نتیجه کار تنها خلاصی از فقر و گرسنگی نیست، بلکه چندین اثر دیگر هم به دنبال دارد، از آن جمله اینکه کار بر عزت و شخصیت انسان می‏افزاید و او را در نظرش‏ محترم می ‏نماید، یعنی حس احترام به ذات و اعتماد به شخصیت در او ایجاد می‏کند.

بدیهی است که هر چیزی که باعث و سبب محترم شدن شخصیت انسان‏ در نظر خود و دیگران باشد، ذاتاً محترم و شایسته تکریم و تعظیم است.

اما در مقابل کار، « بی کاری » نیز، اثرات منفی فراوانی بر زندگی انسان می گذارد.

کوچکترین اثرش این است که‏ احترام وشخصیت انسان را پیش دیگران و پیش خودش از بین می‏ برد.