رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

کتاب تحلیل نقاشی کودکان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کتاب تحلیل نقاشی کودکان

کتاب تحلیل نقاشی کودکان به قلم خانم مهناز حاجلو نوشته شده است. این کتاب توسط انتشارات قصیده در 130 صفحه چاپ و منتشر شده است.

این کتاب مجموعه ای از مطالب و پیام های مفید برای تحلیل معانی رمزی و عناصر نقاشی کودکان است.

خانم حاجلو در کتاب تحلیل نقاشی کودکان با توجه به مطالعات و دانسته های خود به عنوان کارشناس ارشد بالینی سعی می کند تا به بزرگترها یادآوری کند که نقاشی برای کودک یک بازی یا وسیله ای برای تجزیه و تحلیل موجودات و اشیا نیست بلکه در عین حال وسیله ای است برای بیان زندگی عاطفی او ...