رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

کتاب ترجمان البلاغه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کتاب ترجمان البلاغه

کتاب ترجمان البلاغه ، نخستین کتاب فارسی در بارة فن بدیع به معنای اخصّ و بلاغت به معنای اعم ، متعلق به قرن پنجم است .
این کتاب نوشتة محمدبن عمر رادویانی است .
ذبیح اللّه صفا آن را از جمله کتب معتبری می داند که بعد از تألیفات بهرامی سرخسی ، از شاعران و استادان فن عروض در قرن پنجم ، و یوسف عروضی ، شاعر و عروضی قرن چهارم ، و ابوالعلاء شوشتری ، از شعرای عهد سامانی ، به زبان فارسی در علم بلاغت نوشته شده است ...