کتاب ره توشه انقلاب

کتاب  ره توشه انقلاب مروریست اجمالی بر دستاوردهای انقلاب اسلامی در طول دهه های بعد از پیروزی انقلاب.این کتاب توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چاپ و منتشر گردیده است. کتاب  ره توشه انقلاب در چهار بخش سامان يافته است . بخش اول با عنوان تاريخچه انقلاب اسلامي در سه فصل به روز شمار ، مرور دستاوردها و محورها و خطوط تبليغي استكبار بر ضد انقلاب اسلامي اختصاص دارد و در بخش دوم به روزهاي دهه فجر اشاره شده است . در اين بخش متناسب با عنوان هر روز, برخي محورها و موضوعات مربوط به آن به همراه شماري آيه و روايت بازگو شده است . در پايان هر روز نيز تعدادي منبع مرتبط با موضوع, ذكر شده است . بخش سوم كه در دو فصل تنظيم شده شامل گزيده اي از سخنان امام خميني و آيت الله خامنه اي در باره موضوعاتي چون حكومت اسلامي و ولايت فقيه ، دانشگاه و دانشگاهيان ، وحدت اسلامي ، استكبار جهاني ، جوانان و زنان ، فرهنگ انقلاب اسلامي و مذاكره و رابطه با امريكاست . در بخش چهارم عناوين روزهاي دهه فجرو مقالاتي با اين موضوعات به چاپ رسيده است : الفباي انقلاب اسلامي ، حكومت و رهبري در اسلام ، ولايت فقيه ، توسعه و امنيت ، جهاد ، ايثار و شهادت ، نقش اجتماعي زن ، استكبار ، رابطه با امريكا ، استقلال ،آزادي و جمهوري اسلامي .