رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

کتاب زن امروز مرد دیروز - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کتاب زن امروز مرد دیروز

کتاب زن امروز مرد دیروز را آقای اصغر کیهان نیا در 410 صفحه نوشته و توسط انتشارات مادر چاپ ومنتشر شده است.

در اثر حاضر، مولف بر آن است با طرح مسائل و مشكلات مختلف زناشويي، به سوالاتي از اين قبيل پاسخ گويد: ريشه‌هاي اختلاف زناشويي كدام است؟ سو‌ تفاهم‌ها چه نقشي در زندگي زناشويي دارد؟ چگونه مي‌توان بگو مگوهاي مخرب را سازنده كرد؟ و زندگي زناشويي آرماني چه ويژگي‌هايي دارد؟ نگارنده كتاب حاضر را بر اساس تجارب متمادي كار در دادگستري به رشته تحرير درآورده است.

كتابي كه پيش رو داريد حاصل تجربه هاي نگارنده طي سالهاي كار به عنوان وكيل دادگستري ، مشاور خانوادگي يا داور است.

كليه ي موارد مطرح شده از ميان پرونده هايي انتخاب شده اند كه درباره ي مسائل زوج هاي مراجعه كننده تشكيل شده . بنابراين اين كتاب ترجمه ي كتاب يا كتابهاي خارجي نيست كه احتمالا با فرهنگ يا خلق و خوي ما (ايراني ها) فرق داشته باشد .

بدون ترديد ازدواج فنوني دارد كه زوجين بايد از آن باخبر شوند و گرنه دچار مشكلاتي مي شوند كه ممكن است به جدائي ناخواسته بينجامد.

اگر شما پيش از ازدواج از اين فنون آگاه نشده ايد، دست كم بكوشيد پس از آن با راه و رسم زندگي مشترك آشنا شويد.

پس از كسب شناخت از چگونگي اداره زندگي مشترك و به عمل درآوردن آموخته هاي خود خواهيد ديد، زندگي چقدر شيرين است.

بايد بدانيم بيشتر اختلافات زوجها جزئي است. اما وقتي همين جزئيات به دليل بي توجهي روي هم انباشته مي شوند، رابطه ي دو طرف به شكل معضلي در مي آيد و زن و مرد به اين نتيجه مي رسند همه چيز تمام شده و امكان تفاهم وجود ندارد.

در حالي كه جدائي هميشه چاره ي كار نيست و روشهاي ساده ي پيشنهادي اين كتاب مي تواند راهگشاي بسياري از مشكلات شما باشد، به شرطي كه صادقانه و صميمانه از آنها پيروي كنيد .

زن امروز با زن ديروز فرق دارد. تمدن، تكنولوژي، ماهواره، اينترنت، كامپيوتر و ژنتيك همه چيز را در هم ريخته است.

پژوهش، تحقيق و به تعالي رسيدن، بخشي از خواسته هاي زن امروز شده است.

گرچه اسم اين كتاب ((زن امروز،مرد ديروز!)) است و ناخودآگاه ذهن را به جانبداري از زنان هدايت مي كند، در اين كتاب به رغم دفاع از حقوق زن، هر جا كه او اشتباه كرده و مسبب مشكلات بوده، اغماض نشده است.