رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

کتاب طوطی نامه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کتاب طوطی نامه

طوطی نامه که اصل آن هندی است و از کتاب سوکه سپتتی یعنی هفتاد طوطی گرفته شده است و در دوره ساسانیان از سانسکریت به پهلوی برگردانده شده است. تحریرهای دیگری تحت عنوان جواهرالاسمار و چهل طوطی از این کتاب در دست است. این آثار اغلب به سبک و سیاق هزار و یک شب و به شیوه بیان داستان در داستان و بعضا با بیانی تمثیلی نوشته شده اند. بعضی از قصه های هزار و یک شب و طوطی نامه و اصولا گروه قصه هایی که بر الگوی ساختمانی«هزارویکشب»تنظیم شده و اصل شان از هند است،اغلب جنبه تمثیلی دارند. گذشته از ابتدای داستانها که جنبه توصیفی دارد و با سجع و موازنه همراه است در سایر بخش ها،زبان طوطی نامه سلیس و نسبتا روان است.