کتاب قصه های قرآن

این کتاب گردآوری شده تعدادی از قصه های قرآن است. یکی از      بخش های مهم آیات قرآن، بیان سرگذشت پیامبران و اقوام آنهاست و این صرفا بیان قصه نیست بلکه منظور این بوده است که مطالعه آثار گذشتگان موج عبرت گرفت و تفکر در زندگی باشد .شایان ذکر است که به طور کلی قصه های قرآن به دو بخش تقسیم می شود، یکی قصه هایی که در متن آیات قرآن به آن اشاره شده است مانند قصه حضرت موسی (ع)، حضرت عیسی (ع) و یا حضرت یوسف (ع) و دیگر آیه یا آیاتی از قرآن که قصه ای درباره ی آن ها در روایات اسلامی آمده است که به آن شان نزول گویند، مانند قصه معراج که آیه اول سوره مبارکه اسرا درباره ی آن نازل شده است و اشاره به آن شب یاد ماندنی دارد.