رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

کتاب قصه های کهن ایرانی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کتاب قصه های کهن ایرانی

کتاب قصه های کهن ایرانی کتابی است به قلم آقای علیمراد رضایی پور که این در 216 صفحه و توسط انتشارات فراروی چاپ و منتشر شده است.

این کتاب مجموعه ای است شامل برگزیده ای از آثار ارزشمند و کهن ایرانی در قرون متمادی.

آقای علیمراد رضایی پور نویسنده کتاب قصه های کهن ایرانی در تالیف این کتاب از کتابهای ارزشمندی چون مرزبان نامه و كليله و دمنه استفاده کرده است.

بدون ترديد " كتاب هاي مرزبان نامه و كليله و دمنه دو گوهراند كه بر ديهيم كلام فارسي قرار دارند و نور ديگر جواهر هم از اين دو مستعار است، و تا كسي در نثر فارسي، تامل و تحقيق كامل نكرده باشدحقيقت اين سخن نداند و قيمت اين دو گوهر شب چراغ نشناسد.

اين دو كتاب از جنبه هاي مختلف، قابل پژوهش و تحقيق هستند و صاحب علمان از ديرباز تاكنون، از اين دو، نكته ها در باب ادب پارسي برگرفته و به رشته و تحرير كشيده اند.

كليله و دمنه اثري ادبي و اخلاقي است كه از قديمترين و معروفترين متون ادبيات جهان بشمار مي رود و تاكنون به بسياري از زبانهاي مختلف عالم ترجمه شده است و به لحاظ اهميت و كثرت ترجمه ها از مباني ادبيات تطبيقي محسوب مي شود ...