رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

کتاب ماللهند - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کتاب ماللهند

کتاب ماللهند کتابی است به قلم حکیم دانشمند و فیلسوف ایرانی ابوریحان بیرونی که درباره گذشته و فرهنگ هند است.اهمیت این کتاب در اعتبار مطالب و مستند بودن اطلاعات آن است و امروز که هزار سال از نگارش آن می گذرد هنوز به عنوان یک منبع معتبر انتخاب اول هند شناسان است.