کتاب منظومه لاس و خه زال

کتاب منظومه لاس و خه زال اثری است جاودان از استاد ملا کریم فدایی این منظومه که بر اساس یکی از آثار فولکلوریک کردی تحت عنوان به یت سروده شده است یکی از شاهکارهای استاد فدایی است به یت لاس و خه زال یکی از زیباترین به یت های زبان و ادبیات کردی است که در چارچوبی عاشقانه حماسی و تاریخی بیانگر بخش عظیمی از آداب رسوم و زندگانی و تاریخ مردمان کردزبان است . سرودن منظومه لاس و خه زال و تقدیم آن به علاقه مندان  زبان و ادبیات کردی ده سال به طول انجامید استاد فدایی در این منظومه پس از تحقیق مفصل در به یت لاس و      خه زال سعی بر آن داشتند تا  همه زوایا و زیبایی آنرا درک کنند و  سپس در قالبی شعری منظوم آنرا بسرایند.