کتاب گیاهان دارویی

کتاب گیاهان دارویی شامل مطالبی است مهم درباره طب اسلامی کتاب گیاهان دارویی به قلم آیت الله مصطفی نورانی تالیف گردیده است این کتاب شامل دویست و بیست صفحه است و از سوی انتشارات گنج معرفت آنرا چاپ ومنتشر گردیده است.خواننده در کتاب گیاهان دارویی می تواند به مطالب مفیدی در مورد اثرات و نتایج مفید دهها نوع گیاه میوه و خوراکی مطالبی را مطالعه کند .مطالبی که در قالب آموزه های دینی و اسلامی به آن ها پرداخته شده است.