رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

کرم کوچولو - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کرم کوچولو

یکی بود یکی نبود در یک مزرعه گندم یک عالمه حشره جورواجور با خوبی وخوشی در کنار هم زندگی می کردند.

یک روز همه دور هم جمع شدند تا تولد قشنگ ترین پروانه را ببینند.

پروانه ها بال های زیبایی دارند، این پروانه ما هم بال های بسیار زیبایی دارد که جلوی نور خورشید برق می زند، در همین موقع هم زیر زمین یک کرم کوچولو به دنیا آمد، اما کسی متوجه او نشد همه به پروانه نگاه می کردند که چگونه پرواز می کند و چطور بال های کوچکش را تکان می دهد.

خلاصه همه به پروانه کوچولوی خوشکل ما نگاه می کردند.

کرم کوچولو دلش می خواست که با پروانه دوست شود، اما پروانه قشنگ ومغرور مدام پرواز می کرد و به فکر خودش بود...