جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

کسب رتبه ششم رادیو مهاباد - صفحه محتوایی اصلی

 

 

کسب رتبه ششم رادیو مهاباد

کسب رتبه ششم رادیو مهاباد


بر اساس ارزیابی صدای استانها رادیوی مرکز مهاباد در 14 شاخص ارزیابی در تابستان 98 در بین صدای مراکز استانها موفق به کسب رتبه ششم شد.