سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

کسب رتبه چهارم سیمای مرکز مهاباد در طبقه (ج . د) در مهر ماه 99 - صفحه محتوایی اصلی

 

 

کسب رتبه چهارم سیمای مرکز مهاباد در طبقه (ج . د) در مهر ماه 99

کسب رتبه چهارم سیمای مرکز مهاباد در طبقه (ج . د) در مهر ماه 99


بر اساس ارزیابی سیمای استانها سیمای مرکز مهاباد در مهر ماه 1399 توانست رتبه چهارم را در بین سیمای مراکز کسب نماید.

برنامه های «کاتی موسیقا» به تهیه کنندگی حسین گرمسیری، یاری و دیاری» به تهیه کنندگی رسول رحیمی و مستند «چیلان» به تهیه کنندگی سوران شریفی توانستند در ارزیابی سیمای استانها امتیازات مطلوبی را کسب کنند.   

مجموعه برنامه های طبقه (ج . د) مرکز مهاباد پس از مراکز خراسان رضوی، مازندران و خلیج فارس در رتبه چهارم قرار گرفت.