رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

که سک و سوور - نمایش محتوای موسیقی

 

 

که سک و سوور

رنگ کوهسار از آمدن بهار خبر می‌دهد

نفسِ نسیم از عطر گلها آکنده است

بياييد تا به گلگشت روستا برویم!

چه زیباست منظره چشمه آبادی

با شقایقهایی که گرد آن را گرفته‌اند

و دل هر بیننده‌ای را می‌ربایند!

کبکی را آن بالا در ییلاق دیدم

با گردنی نگارین و حرکاتی شیرین

وه که خرام او هوش از سرم برد!

نغمه بلبل از گلزار به گوش می‌رسد

گل به روی یارش نازکانه می‌خندد

گل من کجایی؟ روی از من نهان مکن!

حلقه چوپی را بنگر در مرغزارِ کنارِ ده

چه زیباست این شور و شادی رنگارنگ!

دلا صبور باش تو نيز به مراد خود خواهی‌رسید...