گه شه ی نیشتمان

درخشش وطن

اي وطن من ! اي آرام جانم                           يك دم بي تو زيستن  ‌نتوانم

تا وا پسين دم عاشق توام                            هرگز از پاي ننشينم،جان فداي توام

سرا فرازي توست اميد و آرمانم                  به‌جان مي‌كوشم در راه اين بروبوم

هان اي جوانان  گام برداريد                        كاروان مي‌رود ، مبادا واپس بمانيد!

در دستان ماست آيندة ميهن                        تا خورشیذ اقبال ما پرتو افشانی کند

تا هنگامي كه حامي ما لطف خداست            شكوفايي وطن پاياني نخواهد داشت

این قطعه به دلیل کیفیت نا مناسب از لحاظ صدا برداری و تنظیم و خوانندگی ، دوباره باز سازی شده است.