رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

گواره ی کورده واری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

گواره ی کورده واری

کتاب گواره ی کورده واری که مجموعه ای از پندها و امثال و حکم کردی است به قلم آقای دکتر علی رخزادی نوشته شده است.

این کتاب که تاکنون چندین بار تجدید چاﭖ شده است شامل 436 صفحه است و انتشارات کردستان هم آنرا چاﭖ و منتشر کرده است.

خواننده در کتاب گواره ی کورده واری می تواند به ترتیب حروف الفبا پندها ی آمده در کتاب را مطالعه کند.

نویسنده کتاب سعی کرده است ابتدا هر کدام از پندها را با بیانی ساده بیان کند و در مرحله بعد همان پند را به زبان فارسی ترجمه کرده است.