سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

رادیو

 

 

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  خبر سراسری 30 دقیقه

 • 00:30

  شب های ایران 90 دقیقه

 • 02:00

  پخش و آنونس 5 دقیقه

 • 02:05

  کانیاوی ئه ده ب (تکرار) 25 دقیقه

 • 02:30

  پیام4 (تکرار) 15 دقیقه

 • 02:45

  لاوژه 40 دقیقه

 • 03:25

  پخش و آنونس 30 دقیقه

 • 03:55

  پخش و آنونس 5 دقیقه

 • 04:00

  ویژه اذان صبح 45 دقیقه

 • 04:45

  خبر محلی (تکرار) 15 دقیقه

 • 05:00

  هه وارگه ی هه ست (تکرار) 40 دقیقه

 • 05:40

  دلاژو 20 دقیقه

 • 06:00

  گولویژان (تکرار) 40 دقیقه

 • 06:40

  پخش و آنونس 5 دقیقه

 • 06:45

  هه گبه ی چیروک 15 دقیقه

 • 07:00

  خبر سراسری 10 دقیقه

 • 07:10

  سلاو روژ باش 50 دقیقه

 • 08:00

  خبر سراسری 35 دقیقه

 • 08:35

  پخش و آنونس 5 دقیقه

 • 08:40

  ئاسوی روون (تکرار) 20 دقیقه

 • 09:00

  خاووخیزان 60 دقیقه

 • 10:00

  خبر محلی 5 دقیقه

 • 10:05

  گنجینه 20 دقیقه

 • 10:25

  پخش و آنونس 30 دقیقه

 • 10:55

  پیام1 50 دقیقه

 • 11:45

  هه گبه ی چیروک 15 دقیقه

 • 12:00

  شه پولی خوشه ویستی 65 دقیقه

 • 13:05

  پخش و آنونس 5 دقیقه

 • 13:10

  ژوانگه ی عاشقان 40 دقیقه

 • 13:50

  پخش و آنونس 5 دقیقه

 • 13:55

  سرجشمه حکمت 5 دقیقه

 • 14:00

  خبر سراسری 45 دقیقه

 • 14:45

  پخش و آنونس 10 دقیقه

 • 14:55

  پیام2 5 دقیقه

 • 15:00

  شما بپرسید؟ 60 دقیقه

 • 16:00

  گولویژان 40 دقیقه

 • 16:40

  گنجینه (تکرار) 15 دقیقه

 • 16:55

  پخش و آنونس 5 دقیقه

 • 17:00

  خبر محلی 15 دقیقه

 • 17:15

  هه گبه ی چیروک (تکرار) 15 دقیقه

 • 17:30

  من انتخاب میکنم چون(بازپخش) 5 دقیقه

 • 17:35

  به ره و ساغی (تکرار) 20 دقیقه

 • 17:55

  پیام3 5 دقیقه

 • 18:00

  دیاری ئیواران 75 دقیقه

 • 19:15

  ده نگی ئاوایی 30 دقیقه

 • 19:45

  دلاژو 15 دقیقه

 • 20:00

  خبر محلی 30 دقیقه

 • 20:30

  ویژه اذان مغرب 50 دقیقه

 • 21:20

  هه وارگه ی هه ست 40 دقیقه

 • 22:00

  چیروک 30 دقیقه

 • 22:30

  شه پولی خوشه ویستی (تکرار) 55 دقیقه

 • 23:25

  پخش و آنونس 5 دقیقه

 • 23:30

  پیام4

 • 23:35

  کانیاوی ئه ده ب

تولیدات رادیو

نمایشگر دسته ای مطالب

«هه واری ئه وین» عنوان مجموعه برنامه ای...
«ریژنه ی ره حمه ت» عنوان برنامه ای است...
نسیم رحمت (شنه ی ره حمه ت) عنوان ویژه...
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

این برنامه با مشارکت صدای مراکز استانها...
«به ره و هه لبژاردن» (به سوی انتخابات)...
در این برنامه سعی شده است تا به موضوعات...
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

برنامه ای اجتماعی با فضایی شاد و...
قصه های کردی بخشی از گنجینه پربار...
 ویژه برنامه فرهنگی–ادبی از صدای...
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

در این برنامه سعی شده است تا به موضوعات...
ارتباط درست همسران برای رسیدن به آرامش...
این برنامه طنزی است اجتماعی که در قالب...
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

جوانی بعد از پایان خدمت سربازی ازدواج...
در دوران دفاع مقدس به سه رزمنده کرد و...
نمایش رادیویی « فقط یکبار زندگی می...
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

«شه پولی خوشه ویستی» عنوان برنامه ای...
«رادیو سبقت» مسابقه ای رادیویی است که...
کانیاوی ئه ده ب، عنوان برنامه ای ادبی...
آرشیو خبرخوان
« روایت حماسه » عنوان ویژه برنامه هفته...

روایت حماسه

دفاع مقدس

تولیدات مکملی رادیو

مدت پادکست: 15:43
مدت پادکست: 15:05
مدت پادکست: 15:23
مدت پادکست: 15:13
مدت پادکست: 15:46
مدت پادکست: 15:15
آرشیو

هنرمندان

آرشیو خبرخوان

فرکانس های رادیو

رادیو مهاباد

آنالوگ | موج متوسط | ردیف 882 کیلو هرتز


رادیو مهاباد دیجیتال / کانال 24
 

موج FM

MHZ 95/8


ساير فرکانس ها

نمایشگر دسته ای مطالب آرشیو نظرات

نظرات مخاطبان