سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | پنج‌شنبه، ۱۴ مهر ۱۴۰۱

رادیو

 

 

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:35

  کانیاوی ئه ده ب چهارشنبه 55 دقیقه

 • 00:30

  شب های ایران 90 دقیقه

 • 02:00

  پخش و آنونس 5 دقیقه

 • 02:05

  کانیاوی ئه ده ب (تکرار) 25 دقیقه

 • 02:30

  پیام4 (تکرار) 5 دقیقه

 • 02:35

  چاندی مه (تکرار) 10 دقیقه

 • 02:45

  لاوژه 40 دقیقه

 • 03:25

  پخش و آنونس 30 دقیقه

 • 03:55

  پخش و آنونس 50 دقیقه

 • 04:45

  خبر محلی (تکرار) 35 دقیقه

 • 05:20

  هه وارگه ی هه ست (تکرار) 20 دقیقه

 • 05:40

  دلاژو 20 دقیقه

 • 06:00

  گولویژان (تکرار) 45 دقیقه

 • 06:45

  دیمه ن 15 دقیقه

 • 07:00

  خبر سراسری 10 دقیقه

 • 07:10

  سلاو روژ باش 50 دقیقه

 • 08:00

  خبر سراسری 40 دقیقه

 • 08:40

  کاتی ورزش 20 دقیقه

 • 09:00

  خاووخیزان(تکرار) 60 دقیقه

 • 10:00

  خبر محلی 5 دقیقه

 • 10:05

  گنجینه 20 دقیقه

 • 10:25

  پخش و آنونس 10 دقیقه

 • 10:35

  به ره و ساغی 20 دقیقه

 • 10:55

  پیام1 35 دقیقه

 • 11:30

  دیمه ن (تکرار) 15 دقیقه

 • 11:45

  هه گبه ی چیروک 15 دقیقه

 • 12:00

  هه واری ئه وین (تکرار) 0 دقیقه

 • 12:00

  ژوانگه ی عاشقان 55 دقیقه

 • 12:55

  چاندی مه(بازپخش) 5 دقیقه

 • 13:00

  شه پولی خوشه ویستی (تکرار) 5 دقیقه

 • 13:05

  پخش و آنونس 45 دقیقه

 • 13:50

  پخش و آنونس 5 دقیقه

 • 13:55

  سرجشمه حکمت 5 دقیقه

 • 14:00

  خبر سراسری 45 دقیقه

 • 14:45

  پخش و آنونس 10 دقیقه

 • 14:55

  پیام2 5 دقیقه

 • 15:00

  روانگه (تکرار) 60 دقیقه

 • 16:00

  گولویژان 60 دقیقه

 • 17:00

  خبر محلی 15 دقیقه

 • 17:15

  هه گبه ی چیروک (تکرار) 40 دقیقه

 • 17:55

  پیام3 5 دقیقه

 • 18:00

  دیاری ئیواران 60 دقیقه

 • 19:00

  خبر محلی 5 دقیقه

 • 19:05

  به ره و ساغی (تکرار) 10 دقیقه

 • 19:15

  ده نگی ئاوایی 45 دقیقه

 • 20:00

  خبر محلی 15 دقیقه

 • 20:15

  ویژه اذان مغرب 15 دقیقه

 • 20:30

  گرداب (تکرار) 20 دقیقه

 • 20:50

  ده و رگیرانی بی که لام 30 دقیقه

 • 21:20

  هه وارگه ی هه ست 25 دقیقه

 • 21:45

  بر فراز زمان 15 دقیقه

 • 22:00

  چیروک 30 دقیقه

 • 22:30

  هه واری ئه وین (تکرار) 55 دقیقه

 • 23:25

  پخش و آنونس 5 دقیقه

 • 23:30

  پیام4

 • 23:35

  کانیاوی ئه ده ب

تولیدات رادیو

نمایشگر دسته ای مطالب

«هه واری ئه وین» عنوان مجموعه برنامه ای...
«ریژنه ی ره حمه ت» عنوان برنامه ای است...
نسیم رحمت (شنه ی ره حمه ت) عنوان ویژه...
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

این برنامه با مشارکت صدای مراکز استانها...
«به ره و هه لبژاردن» (به سوی انتخابات)...
در این برنامه سعی شده است تا به موضوعات...
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

سلاو روژباش، عنوان اولین برنامه ی مجله...
برنامه ای اجتماعی با فضایی شاد و...
قصه های کردی بخشی از گنجینه پربار...
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

«خاووخیزان» عنوان برنامه ای است که...
در این برنامه سعی شده است تا به موضوعات...
ارتباط درست همسران برای رسیدن به آرامش...
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

جوانی بعد از پایان خدمت سربازی ازدواج...
در دوران دفاع مقدس به سه رزمنده کرد و...
نمایش رادیویی « فقط یکبار زندگی می...
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

«شەپولی خوشەویستی» عنوان برنامه ای...
در کوچه باغ جوانی برنامه ای است شاد و...
«شه پولی خوشه ویستی» عنوان برنامه ای...
آرشیو خبرخوان
« روایت حماسه » عنوان ویژه برنامه هفته...

روایت حماسه

دفاع مقدس

تولیدات مکملی رادیو

مدت پادکست: 02:37
مدت پادکست: 11:29
مدت پادکست: 04:33
مدت پادکست: 10:48
مدت پادکست: 01:17
مدت پادکست: 11:37
آرشیو

هنرمندان

آرشیو خبرخوان

فرکانس های رادیو

رادیو مهاباد

آنالوگ | موج متوسط | ردیف 882 کیلو هرتز


رادیو مهاباد دیجیتال / کانال 24
 

موج FM

MHZ 95/8


ساير فرکانس ها

نمایشگر دسته ای مطالب آرشیو نظرات

نظرات مخاطبان